top of page

OM OSS

Teige Gruppen har eierskap og aktivitet innen flere næringssegmenter som fiskeri, shipping, agenturer, eiendom og helse. Vi driver næringsutikling og formuesforvalting gjennom å investere kapital, kunnskap og erfaring innenfor en rekke strategiske forretningsområder. Teige Gruppen er familieeid og har dype røtter i lokalsamfunnet vi holder til. Store deler av aktiviteten til konsernet har en historie som strekker seg hundre år tilbake i tid.

Teige Gruppen sine virksomhetsområder  er i hovedsak organisert i to deler; sjø og land. Holding­selskapet for fisk er Sansibar AS, og for de landbaserte virksomhetene Kaston AS. Begge er oppkalt etter gamle båtnavn i familien. De sjøba­serte aktivitetene er under­lagt selskapet Teigebris AS i Fosnavåg, som eier Teige Rederi AS og Teigebris II. Teigebris II eier den kombi­nerte snurperen og pelagiske tråleren M/S «Sjøbris» med en basiskvote på 310 tonn, samt kolmuletillatelse. Fartøyet måler tett på 70 meter og ble bygget i 1985. I 2021 fisket «Sjøbris» ca. 15.000 tonn pelagisk fisk. 12. oktober 2022 fikk Teige Rederi overlevert Sunny Lady fra Cemre Shipyard i Tyrkia. Den er 86,5 meter lang og nesten 19 meter bred, og utviklet og designet av Salt Ship Design i Leirvik på Stord. Navnet stammer fra et tidligere LNG­ fartøy i Teige­familiens eie. «Sunny Lady»  er utstyrt med et framdriftsanlegg som gjør at fiskebåten kan gå på både LNG, diesel og batteri.

Holdingselskapet Kaston AS eier selskapene som driver handels­ og eien­domsvirksomhetene, samt helseforetaket Medi 3 AS i Ålesund.

Westing er rådgiver og leverandør av maling og beskyttelse for skip og industri. Selskapets hovedkontor ligger på Eg­gesbønes i Herøy kommune, og med avdelinger i Harstad og Bergen. Selskapet forhan­dler International maling. International er et av flere brand tilhørende Akzo Nobel, verdens største produsent av maling og andre produk­ter for overflatebehandling. Westing leverer produkt er til alle typer skip over hele ver­den.

 

Zewo Chemicals AS er et datterselskap av Westing og leverer kjemi­kalier, hygiene­ og kom­plette rengjøringssystemer. Sammen med den neder­landske produsenten Tristar International BV har Zewo utviklet egne rengjøringsseri­er spesielt rettet mot industri­virksomheter, næringsmiddel og verksted/transport.
 

Kuling er en lokal faghandel lokali­sert i Elfo­bygget på My­klebust i Herøy kommune. Butikken er medlem av farge­ og interiørkjeden Happy Homes, som har utsalg over hele landet. Kuling selger et stort spekter av maling, gulv­belegg, tepper, parkett, tapet og ellers det man trenger av verktøy og tilbehør for å for­nye, pusse opp eller bygge nytt. Kuling er i dag en del av Westing AS.
 

Medi 3 AS er et av Norges største private medisinske sentre. Selskapet tilbyr et bredt utvalg av helsetjenester, her­under bedriftshel setjeneste og tjenester innen medisinsk sikkerhet til sjøs.Selskapet, som ble stiftet i 1986, har hovedkontor i Ålesund og avdelinger i Ulsteinvik og Oslo. Selska­pet har nylig inngått avtale med Helse Midt­Norge om levering av polikliniske spe­sialisthelsetjenester innen psykisk helsevern. Avtalen gjelder foreløpig for 3,5 år og betyr at Medi 3 vil øke sine aktiviteter på Nord­Vestlandet.

ShipMed AS er et datterselskap av Medi 3, og er tett tilknyttet de medisins ke ressursene i morselskapet. Selskapet har solid forankring i den maritime næringen, nasjonalt og internasjonalt, og tilbyr produkter og tjenester som ivaretar den medisinske sik­kerheten til de som har sitt arbeid til sjøs. Produktporte­føljen spenner fra rådgivning og utrustning av skip under bygging, til den skybaserte softwareløsningen Ship­med Safety System. Dette system et er enestående i sin art, og tilrettelegger for enkel og sikker drift av skipshos­pitalet om bord slik at liv og helse kan trygges.

_PES9794.jpg
bottom of page