top of page

LEDIG STILLING I TEIGE GRUPPEN:

LEDER EIENDOM
Teige Gruppen sin eiendomsportefølje inneholder en spennende kombinasjon av kontorbygg, lagerbygg, butikklokaler, leiligheter samt utviklingsprosjekt. Eiendommene er lokalisert i Ålesund og Fosnavåg/Ulsteinvik.   En vesentlig del av eiendomsmassen er relatert til helsetjenester og er utleid til Medi3 AS, men her er også andre leietakere av kontor/butikklokaler. Vi ser for oss en utvikling og oppgradering av eiendomsporteføljen og søker dermed en kandidat med kompetanse for å ivareta dette.


Arbeidsoppgaver:
-    Administrativ forvaltning av eiendommene, og leiekontrakter
-    Hovedkontakt for leietakere
-    Budsjett og økonomikontroll

-    Teknisk forvaltning, herunder koordinering av vaktmestertjenester, service og leverandøravtaler.
-    Ansvar for vedlikeholdsplaner, oppfølging av myndighetskrav/tilsyn, brannvern og oppdatert FDV
-    Ansvar for konsept/utviklingsprosjekt og leietakertilpasninger, herunder kontakt med leietaker, myndigheter,, arkitekt og entreprenører.
-    Vurdere nye aktuelle prosjekt i eiendomsporteføljen
-    Løpende dialog og rapportering til ledelse/styre.


Kvalifikasjonskrav:
-    Teknisk eller økonomisk utdannelse, minimum på bachelor-nivå
-    Minst 5 års erfaring innen bygg/eiendomsrelatert arbeid
-    Evne til å skissere kart, illustrasjoner og tegningsgrunnlag er ønskelig
-    God kjennskap til relevante lover, forskrifter og standarder
-    Kommersiell forståelse
-    Gode IT-ferdigheter, herunder MS Office, samt at kjennskap til digitale arbeidsverktøy, illustrasjonsprogrammer etc er ønskelig


Personlige egenskaper:
-    Initiativrik og engasjert
-    Systematisk og strukturert med god teknisk forståelse
-    Beslutningsdyktig og evne til å arbeide selvstendig
-    Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner


Vi tilbyr:
-    Være med på å utvikle en spennende eiendomsportefølje.
-    Stor påvirkningsmulighet i beslutningsprosesser.
-    Varierte arbeidsdager.
-    Konkurransedyktige betingelser.


Arbeidssted: Ålesund (en del reise til Fosnavåg/Ulsteinvik må påregnes).
Arbeidsgiver vil være Kaston AS.

Søknad med CV sen
des via finn..no -> Klikk her
Søknadsfrist: 10. februar
Evt spørsmål kan rettes til økonomisjef Teigegruppen, Terje Mork, mob. 91 57 12 19 / tm@teigegruppen.no

​​

bottom of page